• Installatie & Onderhoud
  • Beveiligings advies
  • VEB gecertificeerd beveiligingsberijf

VEB Erkend Beveiligingsbedrijf

Er zijn nogal wat aanbieders als het gaat om beveiliging. Juist daarom is het leveren van kwaliteit belangrijk. Computim Beveiligingen profileert zich in de markt als kwalitatief hoogstaand beveiligingsbedrijf waarbij jaarlijks een externe audit plaatsvindt op enkele door ons opgeleverde projecten.

Veiligheid via de vakman

Aanbieders te kust en te keur als het gaat om bijvoorbeeld de aanleg van beveiligingsinstallaties, het opvolgen van alarmeringen en/of het bewaken van eigendommen. Hoe weet u dat u het juiste beveiligingsadvies heeft ontvangen en dat het beveiligingsbedrijf goede kwaliteit levert? Wanneer kunt u zich echt veilig voelen? Als de VEB er achter staat weet u dat het goed zit: veiligheid via de vakman!

Vakkundig advies

Uw beveiligingswens bespreekt u met een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf. Deze zal samen met u een PvE (Programma van Eisen) opstellen. Dit PvE verwoordt het beveiligingsadvies (uitgebracht overeenkomstig de standaard VRKI normen) van uw vakman, die aan de hand van een aantal vragen dit document samen met u invult en ondertekent. Het PvE is geen opdrachtbevestiging, het is uitsluitend een advies van uw vakman.

Installatie door de vakman

Nadat een installatie is opgeleverd, kan er een kwaliteitsgarantie afgegeven worden. Dit is een document waaruit blijkt dat de installatie vakkundig is aangelegd volgens de normen en eisen van verzekeraars en de overheid, de zogenoemde VRKI. En het is uw bewijs dat u in zee bent gegaan met een vakman. Er zijn twee soorten VEB kwaliteitsdocumenten namelijk het VEB Beveiligingscertificaat en het VEB Opleveringsbewijs.

VEB Erkend Beveiligingsbedrijf, weet met wie u zaken doet!

Advies en uitvoering

Welke beveiliging er ook nodig is, Computim beveiliging als VEB Erkend Beveiligingsbedrijf voorziet u van een vakkundig advies en realiseert een correcte uitvoering van de gekozen beveiligingsoplossing.

Kwaliteitsgarantie

Als bewijs van vakbekwaamheid ontvangt u na oplevering van uw beveiligingsinstallatie een VEB kwaliteitsgarantie. Dan weet u dat het goed zit, want alleen een VEB Erkend Installateur kan dit document afgeven.

Kwaliteitsinspectie

De VEB controleert haar leden op kwaliteit. Computim beveiligingen als VEB Erkend Beveiligingsbedrijf wordt één maal per jaar aan een inspectie- / kwaliteitsbegeleiding onderworpen.

Eisen van verzekeraars

Een verzekeraar kan extra beveiligingsmaatregelen eisen, alvorens een inboedel of de bedrijfsinventaris en goederen te willen verzekeren tegen diefstal en/of inbraak. Copmutim beveiligingen als VEB Erkend Beveiligingsbedrijf kan u advies geven over elk beveiligingsvraagstuk.

Geldigheidsduur

Elk VEB Kwaliteitsdocument heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, welke verlengd kan worden tot maximaal 5 jaar. In deze periode van 5 jaar dient een aansluitend onderhoudscontract afgesloten te zijn. Dit kunt u aantonen door middel van onderhoudsbonnen die van Computim beveiligingen ontvangen heeft na het periodieke onderhoud. (Na 5 jaar dient de installatie opnieuw beoordeeld te worden)